Trage man

Je identiteit vormt zich via je werk en je privérelaties. Wat nu, wanneer je stopt met je werk?

In tien verhalen neemt Sam van Elst afscheid van zijn werk en reflecteert hij op wat hem resteert: zijn privérelaties.

Hij komt tot een onthutsende conclusie.


Boeiend, ook door de zoektocht om duiding te geven aan de dingen
op een levenspad waar normaal achteloos aan voorbij gelopen wordt.

Jace van de Ven in Brabant Cultureel

Boekgegevens

Hans van Driel (2020), Trage man
ISBN 978-90-830714-0-4
Paperback (100 pp.)
Uitgeverij Fugato
Het boek kost € 5,50, excl. bijdrage verzendkosten (€ 4,10)

Wil ik aan deze bundel verdienen? Neen.
De opbrengst doneer ik aan quiet.nl, het landelijke initiatief dat armoede wil verzachten.

Bestellen

Maak € 9,60 (1 ex. incl. bijdrage verzendkosten) over naar rekening NL60 TRIO 0786 9283 36 t.n.v. H. van Driel.
Vermeld je postadres bij 'mededelingen'.


hvdriel@gmail.com